Tietosuojaseloste

Smilecatering Oy pitää kaikkien sen asiakkaiden yksityisyyttä erittäin tärkeänä. Smilecatering Oy sitoutuu suojaamaan asiakkaan yksityisyyttä Smilecaterin Oy:n palveluiden käyttäjänä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Smilecatering Oy käsittelee keräämiään asiakasta koskevia henkilötietoja tietosuojaselosteessa kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Smilecatering Oy
y-tunnus
Ulvilantie 27 f D 20, 00350 Helsinki
0442375124

Tietosuojavastaaja

Hanna-Mari Vuojakoski
Ulvilantie 27 f D 20, 00350 Helsinki
0504646808

Rekisterin nimi

Smilecatering Oy:n asiakasrekisteri

Hekilötietojen käsittelyn tarkoitus

Smilecatering Oy:n asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

–       palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen asiakkaille
–       tuotetietojen ja tarjousten toimittaminen asiakkaille
–       asiakassuhteen ylläpitäminen ja hoitaminen
–       palveluiden edellyttäminen yhteydenottojen mahdollistaminen
–       asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely;
–       tietoja voidaan käyttää suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin
         sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten, mikäli rekisteröity ei ole tätä kieltänyt.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

Etunimi
Sukunimi
Yrityksen nimi
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkailta itseltään. Tiedot voidaan kerätä henkilökohtaisesti, kirjallisella lomakkeella, verkkosivujen kautta, sähköpostitse tai muuten sähköisesti.

Tietojen luovuttaminen EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Reksiterin suojauksen periaatteet

Smilecatering Oy suojaa rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyä asianmukaisin teknisin ja organisatorisin suojatoimin, kuten käyttöoikeusrajoituksin. Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy tietoihin on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä täyttämiseksi käytettävä tietoja.

Evästeet

Smilecatering Oy ei käytä sivuillaan evästeitä eli ns. cookie-toimintoa.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tiedonkorjaamispyyntö osoitetaan reksiteriasioista vastaavalle henkilölle.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto osoitetaan reksiteriasioista vastaavalle henkilölle.